Breaking News

Ασφαλτόστρωση Δημοτικών οδών Δήμου Νέστου (ΣΑΤΑ -2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α)του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ) 143Α/2014).
β) των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/15).
γ) της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87Α/2010).
δ) των παρ. 1 & 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114Α/2006).
ε) του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/10018/0026/30- 12-2016) και του Β.Δ. 17/5-15/1959 "Περί οικονομικής και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114Α/1959).

2. Το υπ΄ αριθμ. ......................... τεκμηριωμένο αίτημα των υπηρεσιών του Δήμου περί της αναγκαιότητας της Δαπάνης για:
<<Ασφαλτόστρωση Δημοτικών οδών Δήμου Νέστου (ΣΑΤΑ -2017)>> (Ασφαλτόστρωση Δημοτικών οδών Δήμου Νέστου 17REQ001545014 (Α.Ο.Ε. 63/2017) 

3. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε 

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ(700.000,00 ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Κ.Α.Ε. 30.7323.0017 οικ. έτους 2017 για Ασφαλτόστρωση Δημοτικών οδών Δήμου Νέστου (ΣΑΤΑ -2017).

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη
ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (700.000,00) €
υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 30.7323.0017
του προυπολογισμού έτους 2017 και δεσμεύτηκε το ανωτέρω ποσό για την πληρωμή της δαπάνης Καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: € ΕΥΡΩ ( 0,00 )


Δεν υπάρχουν σχόλια