Breaking News

«Ανάπλαση οικισμού Ρομά στην Τοπική Κοινότητα Πηγών του Δήμου Νέστου»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, το έργο «Ανάπλαση οικισμού Ρομά στην Τοπική Κοινότητα Πηγών του Δήμου Νέστου», προϋπολογισμού 410.000 ευρώ, εντάχθηκε ως νέο έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020».

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του οικισμού Ρομά με εργασίες ασφαλτόστρωσης, κατασκευής πεζοδρομίων, διαγράμμιση και ηλεκτροφωτισμό και έχει ως στόχο να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α)του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ) 143Α/2014). 
β) των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/15). 
γ) της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87Α/2010). 
δ) των παρ. 1 & 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114Α/2006). 
ε) του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/10018/0026/30- 12-2016) και του Β.Δ. 17/5-15/1959 "Περί οικονομικής και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114Α/1959). 

2. Το υπ΄ αριθμ. ......................... τεκμηριωμένο αίτημα των υπηρεσιών του Δήμου περί της αναγκαιότητας της Δαπάνης για: 
<<Ανάπλαση οικισμού ROMA στην Τ.Κ. Πηγών του Δήμου Νέστου>> (Ανάπλαση οικισμού ROMA στην Τ.Κ. Πηγών του Δήμου Νέστου (Α.Ο.Ε. 63/2017) 
3. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ(410.000,00), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Κ.Α.Ε. 30.7326.0006 οικ. έτους 2017 για Ανάπλαση οικισμού ROMA στην Τ.Κ. Πηγών του Δήμου Νέστου

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη 
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (410.000,00) €
υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 30.7326.0006 
του προυπολογισμού έτους 2017 και δεσμεύτηκε το ανωτέρω ποσό για την πληρωμή της δαπάνης Καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας. 
Υπόλοιπο προς ανάληψη:
 € ΕΥΡΩ ( 0,00 )

Δεν υπάρχουν σχόλια