Breaking News

Διεθνές Workshop για την ένταξη του Δέλτα, των Στενών και της ευρύτερης περιοχής του Νέστου στο πρόγραμμα MAB/UNESCOΗ Έδρα της UNESCO Con-E-Ect που φιλοξενείται στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (EMATTECH), σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας – Ισμαρίδας ο οποίος λειτουργεί ως εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΕΝ, με σκοπό την προστασία και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ), διοργανώνουν στις 19-20 Οκτωβρίου στη Χρυσούπολη Καβάλας, Διεθνές WORKSHOP σχετικό με την ένταξη του Παραποτάμιου Δάσους Δέλτα Νέστου, των Στενών Νέστου και της ευρύτερης περιοχής, στο Πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (ΜΑΒ).
Στο πλαίσιο του Workshop αυτού, θα φιλοξενηθούν στον Νέστο, Διευθυντές περιοχών MAB από όλο τον κόσμο με σκοπό να μεταφέρουν την εμπειρία και τη γνώση που αποκόμισαν από την δική τους προσπάθεια ένταξης στο πρόγραμμα ΜΑΒ, γνώση πολύτιμη για τη δική μας προσπάθεια για τον Νέστο. Ενδεχόμενη ένταξη του κάτω ρου του ποταμού Νέστου μαζί με τον ομώνυμο Δέλτα στο πρόγραμμα MAB( Άνθρωπος κι Βιόσφαιρα) θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη και στους Δήμους που συμμετέχουν γεωγραφικά στην ανωτέρω περιοχή, αλλά και στους κατοίκους τους. Ως τέτοια οφέλη αναφέρονται ενδεικτικά: οι ειδικές χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται από διεθνείς οργανισμούς για τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΜΑΒ, αλλά και ιδιαίτερα η Διεθνής αναγνωσιμότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τουρισμό και εναλλακτικό τουρισμό των περιοχών αυτών. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι σε ολόκληρη την χώρα μας υπάρχουν μόνο δύο περιοχές ενταγμένες στο πρόγραμμα ΜΑΒ, το Φαράγγι της Σαμαριάς και ο Όλυμπος, φιλοδοξώντας να καταστήσουμε τον Νέστο και το Δέλτα του, ως την τρίτη πανελληνίως. 

Ο σκοπός διαχείρισης και ένταξης της ευρύτερης περιοχής του Δέλτα Νέστου και των Στενών Νέστου στο πρόγραμμα MAB/UNESCO είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η υδρονομική προστασία και η παροχή υπηρεσιών έρευνας και εκπαίδευσης. Επιπλέον, στόχος είναι η ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής και η τουριστική προώθηση, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να σχετίσουν την επίσκεψή τους στην ευρύτερη περιοχή με ημερήσιες επισκέψεις στα Στενά του Νέστου και στο Δελταϊκό του σύστημα. 

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την ένταξη της περιοχής στο πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO θα είναι πολλαπλά. Η πρόταση θεωρείται ότι θα δημιουργήσει εξαιρετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θα συμβάλει σημαντικά στην αναγνωρισιμότητα και εξωστρέφεια του συνόλου των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτήν.
Στην πρόταση αυτή ήδη συμμετέχουν οι Δήμοι Νέστου, Καβάλας, Τοπείρου και Ξάνθης, οι οποίοι μαζί με τους ανωτέρω προαναφερόμενους φορείς συνδιοργανώνουν το Διεθνές αυτό Workshop.
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα MAB/ UNESCO
Το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (ΜΑΒ) ξεκίνησε το 1971 και είναι ένα διακυβερνητικό επιστημονικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, που χρηματοδοτείται από τον Παγκόσμιο αυτό Οργανισμό και στοχεύει στη δημιουργία μίας επιστημονικής βάσης για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και του περιβάλλοντος τους. Αποτελεί το μεγαλύτερο σε ύψος χρηματοδότησης έργο περιβαλλοντικού χαρακτήρα παγκοσμίως. Το έργο του MAB εμπλέκεται πλήρως με το διεθνές αναπτυξιακό πρόγραμμα- ιδιαίτερα με τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη - και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που συνδέονται με τα επιστημονικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα σε διάφορα οικοσυστήματα από ορεινές περιοχές έως θαλάσσιες, παράκτιες και νησιωτικές περιοχές από τροπικά δάση σε ξηρές και αστικές περιοχές. Το MAB συνδυάζει τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, την οικονομία και την εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση των ανθρώπινων μέσων διαβίωσης και της δίκαιης κατανομής των οφελών και την προστασία των φυσικών και διαχειριζόμενων οικοσυστημάτων, προωθώντας έτσι καινοτόμες προσεγγίσεις οικονομικής ανάπτυξης που είναι κοινωνικά και πολιτιστικά κατάλληλη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Το πρόγραμμα MAB παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα συνεργασίας για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη δικτύωση, την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειρίας σε τρία αλληλένδετα θέματα: απώλεια βιοποικιλότητας, την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη. Συμβάλλει όχι μόνο στην καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος, αλλά προωθεί και μεγαλύτερη συμμετοχή των επιστημόνων στην ανάπτυξη πολιτικής σχετικά με τη σοφή χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας, με ταυτόχρονη αύξηση της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια