Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίαςΟ Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημοπρασία πλειοδοτική,  προφορική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά εννιά (9) και βρίσκονται στις περιοχές της Δ.Ε. Κεραμωτής και Δ.Ε. Χρυσούπολης.